Na podrucju Jadrana jedan od presudnih čimbenika za kopneno-otocku floru i faunu je strujanje zraka s karakterističnim vjetrovima poznatim kao bura, jugo i maestral koji pušu duž cijele obale. Najčešći vjetar na otoku Silbi je bura koja puše od sjeveroistoka (14.5%), zatim jugoistočni vjetar poznat kao jugo (11.9%) i sjeverozapadni vjetar (9.3%). Bura je suhi i hladni vjetar s jakim udarima koji pojačava osječaj hladnoće. Suprotno buri, jugo puše jednolično i uzrokuje velike valove.

Sa toplim južnim vjetrovima koji prodiru na Jadran iz sjeverne Afrike dolaze i oborine. Tijekom ljeta bliže kopnu pojavljuje se maestral. Sezonski sjeverozapadni vjetar nadjačava morski povjetarac iz istog smjera i pojavljuje se maestral. Maestral je osvježavajući ljetni vjetar i uvijek je praćen lijepim i suhim vremenom.